Energetikai tanusítvány

A minősítés 2016. január 1-óta új rendszerben történik, a szigorított energetikai követelményeknek megfelelően. A rendelet szerint 12 osztályba kell sorolni az ingatlanokat, a viszonyítási alap a közel nulla energiaigény (BB osztály). A dupla betűjelzés arra szolgál, hogy a korábbi, egy betűjelzésű skálával ne legyen összetéveszthető. A jelenleg érvényes osztályok az alábbiakban tekinthetők meg:

Energetikai tanúsítvány

Az energia tanúsítvány a kiállítástól számított 10 évig hatályos, feltéve hogy az ingatlan korszerűsítésére vagy átalakítására nem kerül sor, és az épületenergetikai követelményszintek rendeletileg nem szigorodnak.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény tételesen felsorolja, mit kell tartalmaznia egy adásvételi szerződésnek a földhivatali bejegyzés alapjául szolgálhasson. Mivel az energetikai tanúsítvány nem szerepel a listán, a hivatal nem kérheti annak csatolását. A földhivatali bejegyzésnek tehát nem feltétele a dokumentum beadása, azonban a szerződésben szerepelnie kell a tanúsítvány egyedi HET azonosító sorszámának, amit a hatóságnak lehetősége van ellenőrizni.

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette. 2002-ben direktívában (Energy Performance of Building Directive) írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és közintézményeknek. Az energia értéke folyamatosan nő, így a szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Erre a célra a legjobb mérőeszköz az energiatanúsítvány, amelyet minden tagországban szigorú műszaki előírások alapján készítenek el független műszaki szakértők. A tanúsítvány bevezetését jogszabály írja elő, az ingatlanok adásvételénél, illetve bérbeadásánál a tanúsítvány már a legtöbb országban kötelező kellék. 2012. január 1-től az 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű meglevő épületek, önálló rendeltetésű egységek, lakások adásvétele és bérbeadása esetén egyaránt kötelező az energetikai tanúsítvány beszerzése.